Obnova Květné zahrady v Kroměříži – UNESCO

Národní kulturní památka, historická zahrada z konce sedmnáctého století.