Metody práce

Projekce obnovy památek krajinářské architektury je specifická v rozsahu průzkumů a maximální exaktnosti odůvodnění navrženého řešení.

V rámci přípravy vždy provádíme detailní průzkumy a rozbory, které jsou cenným podkladem pro další fáze zpracování návrhu. Hlavními zdroji pro interpretaci původní kompozice jsou nejen archivní plány, fotografie nebo archeologický průzkum – ale také moderní metody jako georadar a lidarové mapování.

Navrhované řešení prostoru tak odpovídá daným historickým východiskům – zároveň reflektuje i současnou situaci řešeného objektu a návaznosti okolního prostředí.

Pro práci v památkových objektech je typické, že se v procesu realizace objevují nové skutečnosti, kterým je potřeba přizpůsobit konečnou podobu dokumentace – což tento typ projekční činnosti odlišuje od ostatních a dodává jí napětí a dynamiku.