Obnova Květné zahrady v Kroměříži

Památka UNESCO
Rok: 
2012
Podtitul: 
Památková obnova zahrady (ptáčnice, štěpnice, zahradnické zázemí). Nominace na Grand prix obce architektů. (2012-2014)
Místo realizace: